Hidrotechnikos statinių Gudienos I tvenkinyje remontas. Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kaišiadorių apylinkės seniūnija. Trumpas...
Pasienio patrulio tako remontas. Užsakovas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos....
Susisiekimo komunikacijos (gatvės) rekonstravimas. Užsakovas: Zarasų r. savivaldybės administracija. Trumpas aprašymas: Įrengti buitinių nuotekų slėginiai...
Ukmergės miesto hidrotechnikos statinio ant Vilkmergėlės upelio kapitalinis remontas. Užsakovas: Ukmergės r. savivaldybės administracija. Trumpas...
Vietinės reikšmės kelio iki sklypų Kad. Nr. 8170/0001:15 ir Kad. Nr. 8170/0001:16 Ukmergės mieste statybos...
Minkūnų durpyno natūralaus hidrologinio režimo atkūrimas. Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Trumpas...
Melioracijos sistemų rekonstravimas Dūdėnų ir Žalvarių kadastro vietovėse. Trumpas aprašymas: Paklota 3,52km drenažo rinktuvų, pakeistos...
Ukmergės raj. Dainavos miestelio aikštės remontas Trumpas aprašymas: Demontuota sena betoninė danga, įrengta nauja trinkelių...
Hidrotechnikos statinio - užtvankos ir susisiekimo komunikacijos - tilto rekonstravimo rangos darbai Užsakovas: Ukmergės rajono...