Hidrotechnikos statinių Gudienos I tvenkinyje remontas.

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kaišiadorių apylinkės seniūnija.

Trumpas aprašymas: Esamų g/b plokščių išardymas ir pakeitimas naujomis, įtekėjimo dalies šachtos paviršiaus valymas smėliasrove, vidinės dalies padengimas hidroizoliacinėmis medžiagomis, apibetonavimas, šandorų remontas, tarnybinio tiltelio įrengimas.