Minkūnų durpyno natūralaus hidrologinio režimo atkūrimas.

Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Trumpas aprašymas: Įrengtos kūdros, žemės užtvaros magistraliniuose grioviuose, šlaitų įrengimas varliagyvių migracijai, sprasutasienų įrengimas bei monitoringo gręžinių įrengimas.