Ukmergės miesto hidrotechnikos statinio ant Vilkmergėlės upelio kapitalinis remontas.

Užsakovas: Ukmergės r. savivaldybės administracija.

Trumpas aprašymas: Priešfiltracinių priemonių įrengimas, įtekėjimo šachtos sienų remonto darbai, tarnybinio tiltelio virš šachtos atstatymas, dugno uždorio ir keltuvo remontas.