Hidrotechnikos statinio - užtvankos ir susisiekimo komunikacijos - tilto rekonstravimo rangos darbai

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Trumpas aprašymas: Hidrotechnikos statinio - užtvankos ir susisiekimo komunikacijos - tilto, esančių Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dovydiškių ir Gintarų k., rekonstravimos rangos darbai.