Vietinės reikšmės kelio iki sklypų Kad. Nr. 8170/0001:15 ir Kad. Nr. 8170/0001:16 Ukmergės mieste statybos projektas.

Trumpas aprašymas: Grunto nukasimas ir išvežimas, sankasos planiravimas ir tankinima, smėlio ir žvyro dangos įrengimas, vandens nuvedimas.